nhập siêu từ Hàn Quốc

08:16, 14/02/2022

Theo số liệu Tổng cục Hải quan công bố ngày 10/2, cán cân thương mại hàng hóa tháng 1 xuất siêu 1,39 tỷ USD. Theo số liệu Tổng cục Hải quan cung cấp ngày 26/1 ước tính nhập siêu 500 triệu USD.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia