Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV

08:48, 05/10/2021

Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (Vinacomin Power - MCK: DTK) vừa công bố thông tin liên quan đến việc Tập trung kinh tế. Theo DTK, Bộ Công thương đã xác định hoạt động sáp nhập doanh nghiệp giữa 2 công ty điện lực không thuộc trường hợp bị cấm.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia