Nhiệt điện Phả Lại

08:50, 01/01/2023

Năm 2022 là một năm nhiều khó khăn, thách thức với Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại (HOSE: PPC), tuy nhiên, công ty vẫn cơ bản hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ được giao.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia