Nhóm cổ phiếu thuộc 'họ FLC' bị cắt margin

08:15, 12/04/2022

Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) cho biết: Các cổ phiếu thuộc họ FLC là FLC, HAI, ROS bị ngừng cấp margin (cho vay giao dịch ký quỹ) do chậm công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2021 kiểm toán.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia