Nhóm quỹ Dragon Capital

14:15, 12/11/2021

Trước đó, nhóm quỹ Dragon Capital đã bán ra 500.000 cổ phiếu KBC để giảm sở hữu từ 5,07% về 4,96% vốn điều lệ, và không còn là cổ đông lớn của Kinh Bắc. Sau một thời gian ngắn, nhóm Dragon Capital lại trở thành cổ đông lớn của Kinh Bắc.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia