Nông trường Sông Hậu

17:11, 20/04/2021

Mức giá khởi điểm cho khoản nợ của Nông trường Sông Hậu tại Agribank Chi nhánh TP Cần Thơ được Agribank đưa ra là 348,880 tỷ đồng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia