NSƯT Kim Tiến

17:46, 02/01/2023

Cả thế giới chìm trong khủng hoảng bởi đại dịch Sart-covi 2. Tiếng còi xe cứu thương rú lên ở các thành phố lớn trên khắp địa cầu…Trong nhiều khoảng thời gian, mọi hoạt động của con người gần như ngưng đọng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia