Nuance

09:58, 13/04/2021

Microsoft Corp sẵn sàng bỏ ra 16 tỷ USD để mua công ty công nghệ giọng nói và trí tuệ nhân tạo Nuance Communications Inc.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia