ông Johnathan Hạnh Nguyễn

07:10, 16/05/2022

Bộ Giao thông Vận tải đánh giá việc cấp phép thành lập hãng hàng không IPP Air Cargo trong thời điểm hiện tại là phù hợp. Bởi 30 năm qua, các doanh nghiệp hàng không Việt Nam mới tập trung vận chuyển hành khách mà bỏ ngỏ thị trường hàng hoá cho phía nước ngoài khai thác.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia