ông Johnathan Hạnh Nguyễn

10:30, 08/09/2022

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch HĐQT Công ty IPP Air Cargo cam kết áp dụng theo điều kiện tiếp cận thị trường và thủ tục đầu tư như quy định áp dụng đối với nhà đầu tư trong nước.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia