Ông Lê Viết Hải

07:01, 15/03/2023

Áp lực nợ của doanh nghiệp bất động sản không chỉ trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn, mà còn đến từ các nhà thầu phụ, các đối tác lâu năm...

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia