Ông Lê Viết Hải

18:20, 26/08/2022

Ông Lê Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (HoSE: HBC) chỉ mua thành công hơn 1,6 triệu cổ phiếu HBC trong số hơn 6,6 triệu cổ phiếu đã đăng ký. Ước tính ông Hải phải chi khoảng hơn 33,17 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch này.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia