ông Trịnh Thanh Huy

16:01, 17/09/2020

Một trong những nội dung mà ban lãnh đạo CTCP Xây dựng Công nghiệp (Descon) dự kiến công bố tại ĐHĐCĐ sắp thời là việc đưa cổ phiếu DCC quay trở lại sàn chứng khoán sau 9 năm bị hủy niêm yết.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia