Patagonia

11:28, 15/09/2022

Người sáng lập thương hiệu quần áo dã ngoại Patagonia - Yvon Chouinard và gia đình đã quyết định trao toàn bộ quyền sở hữu trong công ty cho các dự án từ thiện.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia