Paxlovid

13:08, 28/01/2022

Cơ quan quản lý dược phẩm của Liên minh châu Âu đã phê duyệt cho thuốc viên điều trị Covid-19 của Pfizer khi khu vực đang cố gắng tăng cường “kho vũ khí y tế” của mình để chống lại biến thể Omicron.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia