Phan Đức Tú

11:05, 23/10/2016

Trong 9 tháng qua, quy mô nợ xấu của ngân hàng BIDV đã tăng mạnh lên 13.217 tỷ đồng, chiếm 1,96% tổng dư nợ cho vay. BIDV cũng trích lập hơn 4.000 tỷ đồng cho nợ đã bán sang VAMC khoảng 20.500 tỷ đồng

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia