phát hành cổ phiếu ESOP

09:47, 21/07/2022

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam sẽ phát hành tối đa hơn 458 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và 14,25 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Sau phát hành, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng lên 20.000 tỷ đồng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia