FPT muốn phát hành hơn 6,6 triệu cổ phiếu ESOP trị giá 600 tỷ đồng

FPT dự kiến phát hành hơn 2,1 triệu cổ phiếu ESOP cho lãnh đạo cấp cao của công ty và hơn 4,5 triệu cổ phiếu ESOP cho người lao động có đóng góp tích cực.
FPT muốn phát hành hơn 6,6 triệu cổ phiếu ESOP trị giá 600 tỷ đồng

CTCP FPT ( Mã: FPT) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, dự kiến đại hội diễn ra vào chiều 7/4.

Về kế hoạch tăng trưởng, năm 2022, tập đoàn trình cổ đông kế hoạch với 42.420 tỷ đồng doanh thu và 7.618 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng 19% và hơn 20% so với thực hiện năm 2021.

Trong đó, cả ba khối công nghệ, khối viễn thông, khối giáo dục, đầu tư và khác đều kỳ vọng tăng trưởng hai chữ số cả về doanh thu và lợi nhuận. hối công nghệ dự kiến sẽ tiếp tục đóng góp lớn nhất (gần 59%) vào tổng doanh thu với 24.900 tỷ đồng, còn khối giáo dục đầu tư và khác sẽ tăng trưởng mạnh nhất với 32,5%.

Với khối công nghệ, tập đoàn sẽ tiếp tục mở rộng các khu tổ hợp văn phòng tại các thành phổ lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM... cũng như đầu tư vào hạ tầng công nghệ phục vụ hoạt động kinh doanh.

Với khối viễn thông, FPT dự kiến đầu tư bổ sung một tuyến trục để đảm bảo hệ thống tuyến trục nội địa, tiếp tục nâng cấp chất lượng hạ tầng mạng nội địa và hệ thống trung tâm dữ liệu. 

Tại khối giáo dục, tập đoàn đầu tư mở rộng các khuôn viên tại khu vực Hà Nội, TP HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Bình Định; đưa vào hoạt động hai điểm trường phổ thông mới tại Bắc Ninh, Hải Phòng; tiếp tục hoàn tất thủ tục đầu tư các dự án trường liên cấp tại Quảng Nam, Bắc Giang, Hà Nam...

Tổng chi phí đầu tư dự kiến là 4.000 tỷ đồng, trong đó hết 2.000 tỷ đồng là cho mảng viễn thông, mảng công nghệ dự kiến tiêu tốn 1.200 tỷ, còn lại là khối giáo dục và khác.

Về kế hoạch cổ tức, FPT dự kiến trình cổ đông chi trả 20% bằng tiền mặt (2.000 đồng/cp) cho năm 2021, trong đó 10% đã thực hiện trong năm 2021. 10% còn lại sẽ thanh toán sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt và dự kiến thực hiện trước cuối quý III/2022.

Ngoài ra, công ty đề xuất trình thêm mức chia cổ tức 20% bằng cổ phiếu (cứ 100 cp được nhận thêm 20 cp mới) từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty mẹ, nhờ việc cổ phiếu FPT có thanh khoản tốt hơn cho cổ đông.

Cho năm 2022, tập đoàn duy trì tỷ lệ cổ tức 20% bằng tiền mặt. Mức chia của cả năm cụ thể sẽ được ĐHĐCĐ thường niên 2023 quyết định.

Hội đồng quản trị FPT mới đây cũng cho biết sẽ triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ (ESOP) trong năm 2022 sau khi có báo cáo tài chính kiểm toán.

Theo đó FPT triển khai phát hành 2.107.000 cổ phiếu ESOP theo chương trình lựa chọn cho các cán bộ lãnh đạo cấp cao của công ty. Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 21 tỷ đồng. Số cổ phiếu ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 10 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Trong khi đó trên thị trường cổ phiếu FPT đang giao dịch quanh mức 92.000 đồng/cổ phiếu. Nếu tính giá trị theo thị giá, số cổ phiếu ESOP phát hành cho lãnh đạo công ty này có giá trị gần 200 tỷ đồng.

Đối tượng được mua số cổ phiếu ESOP này là cán bộ quản lý cấp cao trẻ do Hội đồng quản trị phê chuẩn, có thành tích đóng góp và tiềm năng xây dựng công ty trong tương lai, sẵn sàng cam kết gắn bó lâu dài cùng công ty.

Theo danh sách đính kèm, chỉ có 3 lãnh đạo công ty được mua số cổ phiếu ESOP này.

Ngoài ra FPT còn triển khai phát hành 4.537.265 cổ phiếu ESOP theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên có thành tích đóng góp năm 2021. Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 45 tỷ đồng.

Tạm tính theo thị giá hiện tại, thì số cổ phiếu ESOP này có giá trị khoảng hơn 400 tỷ đồng.

Đối tượng được mua cổ phiếu ESOP này là cán bộ nhân viên có level 4 trở lên và một số cán bộ nhân viên có thành tích đặc biệt, đóng góp cho sự phát triển của công ty trong năm 2021. Theo danh sách đính kèm, có 171 cán bộ nhân viên được mua số cổ phiếu ESOP này. Số cổ phiếu ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Có thể bạn quan tâm