Philip Morris

14:50, 10/03/2022

Nestle, Philip Morris và nhà sản xuất trò chơi điện tử Sony đã tham gia vào danh sách các công ty đa quốc gia rút lui khỏi Nga khi áp lực gia tăng từ người tiêu dùng ở phương Tây.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia