phố đi bộ Trịnh Công Sơn

10:45, 18/12/2022

Kinh tế đêm tại Hà Nội đã được hình thành ở khu vực Hoàn Kiếm với nhiều loại hình. Mục tiêu của Hà Nội trong thời gian tới là phát triển kinh tế đêm tại nhiều tuyến phố đi bộ khác.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia