Qatar Airways

16:00, 17/07/2022

Cơ quan đánh giá sản phẩm và an toàn hàng không có trụ sở tại Úc, AirlineRatings.com đã công bố danh sách các hãng hàng không tốt nhất thế giới năm 2022.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia