Quảng Trị

09:18, 19/12/2022

UBND tỉnh Quảng Trị huỷ bỏ các hồ sơ quy hoạch gồm Quy hoạch chi tiết Khu dịch vụ - du lịch Resort Cửa Tùng với khu dịch vụ - du lịch tổng hợp Gio Hải 1 và Quy hoạch chi tiết Khu khách sạn nghỉ dưỡng Ngân hàng Công Thương Việt Nam tại Khu dịch vụ - du lịch Thủy Bạn.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia