Quỹ Dragon Capital

17:31, 04/10/2021

Nhóm quỹ Dragon Capital vừa bán ra hơn 3,3 triệu cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hoà Phát. Sau giao dịch, Dragon Capital còn sở hữu 267,9 triệu đơn vị HPG, tương đương 5,9896% vốn điều lệ của Tập đoàn Hòa Phát.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia