Quỹ Fortinet

19:35, 30/03/2022

Từ 08:15 – 12:00 (giờ Việt Nam) vào ngày 7/4 tới, tại Fortinet OT Summit, các doanh nghiệp cùng với các chuyên gia IDC và Fortinet sẽ cùng bàn luận phương án hỗ trợ các tổ chức và doanh nghiệp thực thi kế hoạch số hóa thành công bất chấp những những diễn biến khó lường của đại dịch.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia