RESCO

06:49, 13/08/2021

Ông Nguyễn Thanh Bình được kỳ vọng sẽ phù hợp với nhiệm vụ mới và hỗ trợ các vấn đề tài chính cũng như điều hành của Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV (RESCO).

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia