sản xuất linh kiện

10:21, 02/06/2022

Apple được cho là đang chuyển một phần dây chuyền sản xuất iPad từ Trung Quốc sang Việt Nam.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia