sản xuất ô tô trong nước

07:40, 09/05/2022

Với đề xuất gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước là giải pháp hỗ trợ cấp bách cho doanh nghiệp được thực hiện trong năm 2022 nên cần ban hành ngay.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia