sáng chế công nghệ

14:46, 10/12/2021

Sản phẩm này sẽ được sử dụng một loại kháng thể chiết xuất từ ​​trứng đà điểu.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia