Santander

12:43, 01/01/2022

Một ngân hàng châu Âu đã vô tình gửi 130 triệu bảng Anh (176 triệu USD) cho 75.000 giao dịch vào ngày 25/12.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia