Sở Quy hoạch Kiến trúc

08:05, 10/06/2019

Theo HoREA, mặc dù đã có "Quyết định chủ trương đầu tư" nhưng hiện nay, nhiều dự án tại TP. HCM vẫn đang trong tình trạng mòn mỏi chờ làm thủ tục hành chính vì Sở Quy hoạch Kiến trúc đang hiểu máy móc

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia