Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

10:07, 19/08/2021

Lãnh đạo TP. Hà Nội yêu cầu các sở, ngành đôn đốc, kiểm tra, xử lý các dự án sử dụng đất vốn ngoài ngân sách chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn thành phố; báo cáo UBND thành phố trong tháng 8/2021 để xem xét, chỉ đạo.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia