Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hoà Bình

07:54, 05/03/2021

Theo Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Hòa Bình đã có nhiều nỗ lực trong công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động khai thác cát trên địa bàn, song vẫn còn không ít tồn tại, hạn chế, vi phạm.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia