sở y tế

16:13, 07/05/2021

Thời gian qua, Thương Gia nhận được phản ánh về quá trình lập, thẩm định giá gói thầu và đấu thầu tại dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp do Sở y tế Đồng Tháp là bên mời thầu với nhiều vấn đề liên quan đến công tác đấu thầu.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia