Sotheby’s

13:20, 10/10/2022

Theo Sotheby's, một viên kim cương hồng quý hiếm đã được bán ở Hồng Kông với giá gần 58 triệu USD.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia