sử dụng

13:06, 25/05/2021

Theo thông báo của Quân đội Mỹ, lính dù thuộc Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Bộ binh dù số 508, Sư đoàn Dù số 82, đang được huấn luyện với nguyên mẫu Hệ thống Tăng cường Hình ảnh Tích hợp (IVAS) trong Cuộc diến tập EDGE 2021 tại Dugway Proving Ground, Utah.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia