Tà Xùa

08:00, 09/02/2021

Tà Xùa được nhắc đến với “đặc sản” mây trắng, nắng vàng. Từ một xã hẻo lánh đói nghèo, chỉ trong vòng mấy năm đã có sự thay đổi đáng kể... Một ngày không xa, du lịch sẽ thực sự là đòn bẩy giúp Tà Xùa “Xuân cả 4 mùa”.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia