Tập đoàn 911

13:19, 23/02/2022

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) thông báo đã nhận hồ sơ niêm yết của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911. Trước đó, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã cấp mã chứng khoán NO1 cho 24 triệu cổ phiếu của công ty này.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia