tập đoàn đa quôc gia

09:30, 05/09/2022

Chính sách ưu đãi thuế đối với DN FDI đang khiến hoạt động chuyển giá tại Việt Nam ngày càng phức tạp. Hiện nay, các hình thức chuyển giá phổ biến trên thế giới đều đã được áp dụng tại Việt Nam.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia