tập đoàn Novartis

15:33, 16/11/2021

Cục Thương mại điện tử và kinh tế số, Bộ Công Thương vừa đưa ra cảnh báo thông tin quảng cáo về sản phẩm thuốc mẫu Voltarén 75 mg nghi ngờ giả.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia