Tập đoàn Vingroup - Công ty CP

07:50, 15/12/2022

Công ty con hoạt động chính trong lĩnh vực y học công nghệ cao. Tập đoàn Vingroup nắm giữ 99% vốn điều lệ của công ty này.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia