tham ô tại Agribank

09:52, 03/06/2020

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Agribank cho biết, tính đến cuối năm khoản phải thu tham ô, xâm tiêu của cán bộ nhân viên tổ chức tín dụng ghi nhận tới hơn 518 tỷ đồng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia