thay đổi thế giới

09:47, 16/09/2017

Bài học thành công cho các doanh nghiệp khi thế giới luôn thay đổi là phải luôn sẵn sàng để thay đổi. Tâm thế đó trước tiên phải đến từ chính mỗi doanh nghiệp.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia