thế chấp sổ đỏ

10:42, 29/11/2019

Ngân hàng Nhà nước vừa phát đi thông báo cảnh báo rủi ro cho các tổ chức tín dụng, chi nhanh ngân hàng nước ngoài khi cấp tín dụng nhận thế chấp bằng quyền sử dụng đất.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia