theo dõi sức khoẻ

13:05, 24/04/2021

Chỉ một vài năm nữa, tình hình sức khoẻ của bạn có thể được theo dõi và kiểm tra thông qua một lớp da điện tử đeo trên cơ thể.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia