thị giá cổ phiếu

10:45, 03/09/2019

Việc mua lại cổ phiếu quỹ của doanh nghiệp ngoài tác dụng làm giảm lượng cổ phiếu đang lưu hành, gia tăng giá trị cho cổ đông, hoạt động này nhiều khi còn là một khoản đầu tư "một vốn, bốn lời" của do

SCIC thoái toàn bộ vốn tại VFR
07:30, 05/09/2017
Nguyễn Cường
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia