Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng

20:06, 03/01/2023

Năm 2022, biến động tài chính, tiền tệ quốc tế và trong nước là vấn đề nóng, nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, của doanh nghiệp và người dân cả nước. Nó cũng đã đặt ra cho Ngân hàng Nhà nước nhiều khó khăn, thách thức và cả bài học kinh nghiệm trong điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia