Thu hồi mỹ phẩm

07:50, 05/11/2022

Lô sản phẩm Lanette herbal - Gel vệ sinh phụ nữ không đáp ứng yêu cầu chất lượng về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm vừa bị thu hồi được sản xuất tại Việt Nam do Công ty TNHH dược Vietpharma chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia