thu thập mã OTP

20:22, 25/03/2022

Tội phạm mạng đang lợi dụng tính năng “chuyển hướng cuộc gọi- Call Forwarding” của nhà mạng để đánh cắp thông tin mã OTP các dịch vụ của khách hàng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia