thu thuế thu nhập DN

14:39, 02/06/2020

Theo một thống kê, 94%-97% số doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ (chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú, ăn uống, đại lý du lịch)… đang chịu ảnh hưởng trực tiếp từ dịch Covid-19.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia