Thủ tướng Nguyễn Phúc

06:43, 17/09/2020

Công điện của Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GTVT có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong quá trình thực hiện công tác GPMB các dự án công trình trọng điểm ngành GTVT.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia