thuế thu nhập

09:25, 04/03/2020

Mặc dù có nhiều ý kiến cho rằng đề xuất mới đây của Bộ Tài chính chưa sát với thực tiễn cuộc sống, nhưng Bộ Tài chính cho rằng, tỷ lệ điều chỉnh mà cơ quan này đề xuất là đúng quy định.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia