tỉnh Thái Nguyên

14:43, 16/02/2022

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập 9 phường thuộc Thị xã Phổ Yên và Thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia